ABB PSTX 软启动器

电动机起动至关重要

型号 : PSTX
品牌 : ABB
价格 : ¥特价
尺寸 : 见型号

ABB电气授权一级经销商(代理商)

芝罘区唯一地址:烟台市芝罘区南大街156-8号烟钢大厦一楼门头房最西侧

福山区唯一地址:烟台市福山区五洲国际工业博览城21栋101 102 115 116

电话:0535-2971056 0535-3809378   

QQ:715383173

邮箱:ytxinhua@163.com


软起动器

ABB的软起动器可保护电动机不受电气应力影响,从而延长电动机寿命。采用传统起动方法会在电动机上产生大量应力,而软起动方式则可以对起动电流进行优化。软起动器内置多种电动机保护功能,可有效确保您的电动机安全。ABB的软起动器安装友好,易于使用、学习,从而可以减少您的装配和起动时间。软起动器将您所需要的功能(从旁路接触器到过载保护等)集成到一个单元中,因此一台软起动器便可构成紧凑完整的起动方案。 此外,ABB的软起动器还具有许多面向具体应用的特殊功能,可帮助您极大地提高生产力。除了软起动,您还可以享用转矩控制、水泵清洁及许多其他功能。

客户受益

  • 确保电动机可靠性

  • 提高安装效率

  • 提高应用场合的生产效率

主要特点

  • 产品系列:PSTX, PST(B), PSE, PSR 和 PSS

  • ABB软起动器可以涵盖3 A-1810 A的电动机应用

  • 降低起动电流,减小对电动机和网络的电气应力

  • 安装设置简单快速,只需占据很小的空间

  • 降低对机械设备的机械磨损和损害


名称 型号 厂家 物料号
电动机软起动器 PSTX30-600-70 ABB 10157670
电动机软起动器 PSTX37-600-70 ABB 10157671
电动机软起动器 PSTX45-600-70 ABB 10157672
电动机软起动器 PSTX60-600-70 ABB 10157673
电动机软起动器 PSTX72-600-70 ABB 10157674
电动机软起动器 PSTX85-600-70 ABB 10157675
电动机软起动器 PSTX105-600-70 ABB 10157676
电动机软起动器 PSTX142-600-70 ABB 10157677
电动机软起动器 PSTX170-600-70 ABB 10157678
电动机软起动器 PSTX210-600-70 ABB 10157679
电动机软起动器 PSTX250-600-70 ABB 10157680
电动机软起动器 PSTX300-600-70 ABB 10157681
电动机软起动器 PSTX370-600-70 ABB 10157682
电动机软起动器 PSTX470-600-70 ABB 10157476
电动机软起动器 PSTX570-600-70 ABB 10157477
电动机软起动器 PSTX720-600-70 ABB 10158309
电动机软起动器 PSTX840-600-70 ABB 10158310
电动机软起动器 PSTX1050-600-70 ABB 10158311
电动机软起动器 PSTX1250-600-70 ABB 10158312
       
电动机软起动器 PSTX30-690-70 ABB 10157683
电动机软起动器 PSTX37-690-70 ABB 10157684
电动机软起动器 PSTX45-690-70 ABB 10157685
电动机软起动器 PSTX60-690-70 ABB 10157686
电动机软起动器 PSTX72-690-70 ABB 10157687
电动机软起动器 PSTX85-690-70 ABB 10157688
电动机软起动器 PSTX105-690-70 ABB 10157689
电动机软起动器 PSTX142-690-70 ABB 10157690
电动机软起动器 PSTX170-690-70 ABB 10157691
电动机软起动器 PSTX210-690-70 ABB 10157692
电动机软起动器 PSTX250-690-70 ABB 10157693
电动机软起动器 PSTX300-690-70 ABB 10157694
电动机软起动器 PSTX370-690-70 ABB 10157695
电动机软起动器 PSTX470-690-70 ABB 10158689
电动机软起动器 PSTX570-690-70 ABB 10158690
电动机软起动器 PSTX720-690-70 ABB 10158691
电动机软起动器 PSTX840-690-70 ABB 10158692
电动机软起动器 PSTX1050-690-70 ABB 10158693
电动机软起动器 PSTX1250-690-70 ABB 10158694
       
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-PROFIBUS-1 ABB 10141000
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-DEVICENET-1 ABB 10141001
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-MODBUS-RTU-1 ABB 10141002
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-ETHERNET-IP-1 ABB 10141003
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-ETHERNET-IP-2 ABB 10141004
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-MODBUS-TCP-1 ABB 10141005
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-MODBUS-TCP-2 ABB 10141006
电动机软起动器附件 Anybus通讯模块/AB-PROFINET-IO-2 ABB 10158695

 

山东 烟台 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

联系方式:

QQ:715383173,609575702
 

邮箱:715383173@qq.com,nhc@abbxh.com 
 

电话:13805357435 15615757876